Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

Wat is nu precies ouderlijk gezag? Hoe kom ik eraan? Wat zijn de gevolgen en meer...

Ouderlijk gezag

Door de erkenning van het kind is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk gezag aanvragen.

Ouderlijk gezag betekent dat de vader ook beslissingen mag nemen over de opvoeding en de verzorging van zijn kind. Daarnaast mag hij het vermogen van zijn kind beheren en rechtshandelingen verrichten in naam van zijn zoon of dochter. Denk daarbij aan het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Ben je als man getrouwd met de moeder van het het kind, dan ben je automatisch de ‘juridische vader’ en heb je het ouderlijk gezag over het kind.

Ouderlijk gezag aanvragen

Om het ouderlijk gezag over een kind te krijgen, moet je bij de rechtbank een verzoek indienen. Hiervoor is het formulier Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige verkrijgbaar. Bij het aanvraagformulier moet je een aantal bewijsstukken indienen. Bijvoorbeeld de geboorteakte. Dit staat aangegeven op het formulier.

Voogdij

Voogdij is gezag over een minderjarig kind dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders. De voogd neemt het recht en de plicht om voor een kind te zorgen over van de ouder(s). Bijvoorbeeld bij overlijden van de ouders.

Geuther_468x60

© Copyright - Geboorte.nl