Aangifte-geboorte-kind

Alle gemeenten in Nederland

Om de aangifte van de geboorte van je kindje voor jou makkelijker te maken hebben we hier een overzicht van alle gemeenten in Nederland geplaatst. Via de links kom je meteen op de goede pagina uit bij jouw gemeente.

Ook handig voor de erkenning.

Aangifte geboorte kind

Aangifte van de geboorte van een kind moet binnen 3 dagen na de dag van geboorte gedaan worden in de gemeente waar het kind geboren is. Een ambtenaar van de burgerlijke stand maakt naar aanleiding van de geboorteaangifte een geboorteakte op. Deze akte is het wettelijk bewijs van de geboorte van een persoon. De burgerlijke stand neemt de geboorteakte op in haar registers.

Wanneer je geboorteaangifte moet doen

Je moet dit binnen 3 dagen na de bevalling doen. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn. Voorbeelden:

  • Je kind is geboren op maandag. Je doet uiterlijk geboorteaangifte op donderdag.
  • Je kind is geboren op zondag. Je doet uiterlijk geboorteaangifte op woensdag.

Soms kan het niet binnen 3 dagen, omdat het weekend of een feestdag is. Dan wordt de termijn verlengd met 1 dag. Je moet altijd 2 werkdagen hebben om aangifte te kunnen doen.

Doe je te laat aangifte van de geboorte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). Je kan een boete krijgen.

Wie geboorteaangifte mag doen

De vader of moeder moet aangifte doen van de geboorte van hun kind. Kunnen zij geen aangifte doen? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamhulp.

Soms is er niemand aanwezig bij de geboorte en kan de moeder zelf geen aangifte doen. Dan moet de persoon van de woning waar het kind is geboren aangifte doen. Of het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar het kind is geboren.

Is er niemand die de aangifte mag doen? Dan doet de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar aangifte.

Waar je geboorteaangifte doet

Je doet aangifte van de geboorte van je kind in de gemeente waarin je kind is geboren. Dit doe je bij de burgerlijke stand. Je hoeft je kind niet mee te nemen. Wel moet je een aantal documenten bij je hebben:

  • Geldig paspoort of ID-kaart van degene die aangifte doet. Woon je in de gemeente waar je aangifte doet? Dan mag het ook een rijbewijs zijn.
  • Geldig paspoort of ID-kaart van de moeder. Woont de moeder in de gemeente waar je aangifte doet? Dan mag het ook een rijbewijs zijn.

Eventueel:

  • Geboortebericht van de arts of verloskundige (als je kind in een ziekenhuis is geboren);
  • Akte van erkenning (als je kind voor de geboorte is erkend);
  • Akte van naamskeuze (als bij erkenning voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam je kind krijgt);
  • Trouwboekje (als je getrouwd bent; je kind wordt dan bijgeschreven in je trouwboekje. Dit is niet verplicht)

In de lijst met gemeenten hiernaast ga je direct naar de goede pagina binnen uw gemeente voor de geboorteaangifte van je kind.

Afhandeling van de geboorteaangifte

Bij de geboorteaangifte van je kind maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Dit is het bewijs van de geboorte van je kind. In de akte staan de namen van je kind. Controleer voordat je de geboorteakte ondertekent of de namen goed geschreven zijn. Kom je er later achter dat er een (spel)fout in de akte staat? Dan kun je de fout laten verbeteren. Let op; de ambtenaar van de burgerlijke stand is alleen bevoegd voor het wijzigen van spelfouten of schrijffouten. Alle overige wijzigingen in de voornaam of achternaam verlopen via de rechter.

Bij de aangifte wordt je kind geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en krijgt een Burgerservicenummer (BSN). Dit gebeurt direct als je woont in de plaats waar je aangifte doet. Is je kind geboren in een andere gemeente dan waar je woont? Dan wordt je gemeente automatisch op de hoogte gesteld van de geboorte. Dit gebeurt door de gemeente waar het kind is geboren.

Kosten van de geboorteaangifte

Aan geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden. Wel betaal je kosten als je een afschrift van de geboorteakte wilt.

Geboorteaangifte verplicht bij een doodgeboren kind

Als het kind dood wordt geboren na een zwangerschap van 24 weken of meer, moeten de ouders aangifte doen. De akte wordt dan in het overlijdensregister opgenomen.

Geboorteaangifte verplicht bij een kind dat kort na de geboorte overlijdt

Ook als het kind overlijdt binnen de aangiftetermijn van 3 dagen, moeten de ouders aangifte doen. Er wordt dan zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt.

728x90 Belmondo

GEMEENTEN

Klik op de beginletter van je gemeente om meteen naar het goede lijstje te gaan.

ABCDEFGHIKLMNOPRSTUVWZ

We controleren periodiek alle links op deze pagina. Mocht er onverhoopt een link niet werken, laat het ons dan svp weten. Dan kunnen we de link aanpassen.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

© Copyright - Geboorte.nl