Erkenning Kind

Je kind erkennen

Het is niet in alle gevallen verplicht, maar hier lees je wel hoe je je kind moet erkennen en of de erkenning van je kind nodig is.

Erkenning kind

Als man ben je automatisch wettelijk vader als je bent getrouwd met de moeder van je kind. Ben je de vader van een kind, maar niet getrouwd met de moeder? Dan wordt je wettelijk vader door het kind te erkennen.

Erkenning nodig of niet?

Wanneer je als vrouw en man getrouwd bent en samen een kind krijgt, is erkenning dus niet nodig. De echtgenoot van de moeder wordt door de wet automatisch beschouwd als de vader. Ook als je niet de biologische vader van het kind bent.

Bij een geregistreerd partnerschap is erkenning van een kind niet automatisch geregeld. De vader moet het kind dan erkennen.

Verschil erkenning en ouderlijk gezag

Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen jou als vader en het kind: de familierechtelijke betrekking. Je bent dan als vader verplicht om je kind te onderhouden. Je kind heeft ook recht op een wettelijk erfdeel. Maar met erkenning ben je nog geen wettelijke vertegenwoordiger van je kind. Daarvoor moet je eerst het ouderlijk gezag aanvragen.

Pas als je het ouderlijk gezag hebt, mag je beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van je kind. Ook mag je het vermogen van je kind beheren. En je kunt dan rechtshandelingen verrichten in naam van je zoon of dochter. Bijvoorbeeld een handtekening zetten.

Als je een kind erkent, heeft dit deze gevolgen:

 • Je bent wettelijk gezien de vader van het kind;
 • Er ontstaat tussen jou en je kind een juridische band (familierechtelijke betrekking);
 • Je hebt na een scheiding recht op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder heeft dan de wettelijke plicht om jou te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind;
 • Je bent onderhoudsplichtig totdat het kind 21 jaar wordt;
 • Je kunt het gezag over het kind krijgen (dit gebeurt niet automatisch, dit moet je samen met de moeder aanvragen of de rechter benaderen);
 • Jij en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen.
 • Je kiest (met je partner) op het moment van erkenning voor de achternaam van de vader of moeder. Als je later gaat trouwen, kun je op dat moment de achternaam wijzigen.
 • Je kind krijgt mogelijk jouw nationaliteit. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan jij de nationaliteit hebt.

Wanneer en waar kind erkennen

Je kunt een kind erkennen bij de gemeente. Dit kan voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment. Kijk voor de website van je gemeente op de pagina aangifte geboorte kind.

 • Erkenning tijdens de zwangerschap

  Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Je kan de erkenning doen in elke gemeente in Nederland. Dit hoeft dus niet per se in de gemeente waar je woont. Als de moeder niet in persoon verschijnt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Is je partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan je partner op dat moment zwanger is.

 • Erkenning tijdens de aangifte van de geboorte

  Je kan je kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte. Je doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet in persoon verschijnt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

 • Erkenning op een later moment

  Erkenning kan plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind, ook als het meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Is het kind 12 jaar of ouder, dan moet het schriftelijke toestemming geven. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moet zowel het kind als de moeder schriftelijke toestemming geven.

300x250- Belmondo

© Copyright - Geboorte.nl